ĐÔI ĐIỀU VỀ NGÔN NGỮ HTML

Go down

ĐÔI ĐIỀU VỀ NGÔN NGỮ HTML

Post  nguyen thi ngoc yen77 on Sat Jun 18, 2011 9:49 pm

Sơ lược về ngôn ngữ định dạng HTML
Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ định dạng HTML, HTML là gì? ví dụ về một trang HTML đơn giản, Các trình soản thảo HTML.

1. Đôi điều cần biết về ngôn ngữ HTML
HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản).
Một file .html bao gồm chứa các thẻ (tag) định dạng HTML.
Các thẻ HTML sẽ quy định cách hiển thị trên trình duyệt.
File định dạng HTML phải được ghi lại với phần mở rộng là .html hoặc .htm
Để soạn thảo một file HTML chúng ta có thể dùng bất kỳ một trình soạn thảo đơn giản nào (notepad, pspad, word,...).
2. Một tài liệu HTML đơn giản.
Để bạn dễ hình dung, bạn hãy copy đoạn mã dưới đây vào một trình soạn thảo nào đó mà có sẵn trên máy của bạn(notepad, MS word,...).

<html>
<head>
<title>Tiều đều của tài liệu</title>
</head>
<body>
<p> Dưới đây là nội dung <b>của bạn</b></p>
</body>
</html>
Ghi lại file vừa soạn thảo vào ổ C: với tên test.html hoặc test.htm. Để mở file này bạn sẽ chạy trình duyệt Internet Explorer (IE) hoặc Firefox. Từ menu File chọn Open file... và trỏ tới file mà bạn mới ghi lại.

Sau khi ghi lại bạn có thể click đúp vào file vừa ghi, Windows sẽ tự động chạy chương trình thích hợp để mở file.

3. Giải thích phần định dạng.
Ý nghĩa của một số thẻ trong đoạn mã HTML trên như sau:

Thẻ <html>...</html> chỉ ra rằng đây là tại liệu có định dạng HTML
<head>...</head> sẽ chứa một số thông tin của trang (tiêu đề, các đường link tới một số file khác.) mà nó không được hiển thị trong cửa số trình duyệt.
<body>...</body> Phần này sẽ chứa toàn bộ nội dung của trang và nó sẽ được hiển thị trên cửa số trình duyệt.
4. .html hay .htm
Bạn có thể ghi file HTML theo một trong hai phần mở rộng là .html hoặc .htm, cả hai phần mở rộng trên đều được hỗ trợ bởi các trình duyệt như IE, Firefox, Opera,...

5. Một số trình soạn thảo mã HTML.
Ngoài một số trình soạn thảo HTML mang tính thương mại như (fontpage, dreamwraver, Edit plus,...), thì cũng có không ít những trình soạn thảo mã HTML Open source miễn phí tốt không kém. Dưới đây là một số trình soạn thảo bạn có thể tải miễn phí để dùng.

Pspad
Notepad++
SciTE[center][b]

nguyen thi ngoc yen77

Posts : 10
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum