CÁC PHẦN TỬ TRONG NGÔN NGỮ HTML

Go down

CÁC PHẦN TỬ TRONG NGÔN NGỮ HTML

Post  nguyen thi ngoc yen77 on Sat Jun 18, 2011 9:52 pm

Các phần tử trong ngôn ngữ HTML

Trong bài 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu các phần tử (element) trong ngôn ngữ siêu định dạng văn bản HTML. Qua đó chúng ta cần nắm rõ nguyên lí và cấu trúc của các phần tử HTML.

Trước tiên bạn cần hiểu hai khái niệm dưới đây:

-Tài liệu HTML thực chất là một file văn bản chứa các định dạng HTML.

-Các phần tử HTML được tạo nên bởi các thẻ HTML.

1. Sơ lược về thẻ HTML
Thẻ HTML dùng để tạo lên các phần tử HTML.
Các phần tử HTML được bao bởi hai dấu (mở) < và dấu (đóng) &rt;.
Thẻ đầu tiên được gọi là thẻ đóng, và thẻ thứ hai được gọi là thẻ mở.
Nội dung hiển thị sẽ được chứa ở giữa thẻ đóng và thẻ mở.
Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường, bạn có thể viết <b> hay <B> là giống nhau.
2. Các phần tử HTML
Bạn hãy nhớ lại ví dụ trong bài trước:

<html>
<head>
<title>Đây là tiêu đề của trang</title>
</head>
<body>
Đây là trang chủ<b>chữ đậm</b>
</body>
</html>
Trong đó <b>chữ đậm</b> là một phần tử HTML. Như vậy chúng ta thấy một phần tử HTML có các đặc điểm sau:

Một phần tử HTML được cấu thành bởi hai thẻ, một thẻ mở và một thẻ đóng.(<b> thẻ mở và </b> là thẻ đóng)
Một phần tử HTML bao giờ cũng mang một ý nghĩa nhất định. Ví dụ như phần tử <b> sẽ hiển thị chữ đậm hay phần tử <body>...</body> sẽ bao chứa nội dung của toàn bộ trang,...

nguyen thi ngoc yen77

Posts : 10
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum