ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Go down

ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  Admin on Sat Jul 02, 2011 11:53 am

ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Mời các bạn điểm danh Lớp Chiều ngày 02/07/2011 bằng cách Reply vào mục này.

- Họ tên:
- Mã SV:
- Ngày sinh:
- Địa chỉ CQ:
- Quê quán:
- Telephone:
- Email:
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ.

Admin
Admin

Posts : 80
Join date : 2011-06-17

View user profile http://cntt01q5.forumvi.com

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  nguyenvanlong on Sat Jul 02, 2011 1:28 pm

- Họ tên: Nguyễn Văn Long
- Mã SV: 35104330
- Ngày sinh: 05/02/1965
- Quê quán: Tiền Giang
- Lớp: CNTT.K2.Quận 5
- Điện thoại: 0907 137 961
- Cơ quan công tác: Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp Châu Thành (tỉnh Tiền Giang)
- Địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]

nguyenvanlong

Posts : 20
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  trantheaiduyenhcm on Sat Jul 02, 2011 1:31 pm

- Họ tên: TRẦN THẾ ÁI DUYÊN
- Mã SV: 35104311
- Ngày sinh: 11/01/1986
- Quê quán: Bến Tre
- Lớp: CNTTQ5
- Điện thoại: 0979 381 893
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL:avatar
trantheaiduyenhcm

Posts : 13
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  tran_thanh_nguyen_duy on Sat Jul 02, 2011 1:34 pm

- Họ tên:Trần Thanh Nguyên Duy
- Mã SV:
- Ngày sinh:10/10/1966
- Quê quán:Tiền Giang
- Lớp:CNTT Quận 5
- Điện thoại:0909888086
- Cơ quan công tác:Trường THCS Colette
- Địa chỉ:số 10 Hồ Xuân Hương Quận 3 TP.HCM
- Email:nguyenduytranthanh@yahoo.com
- URL:

tran_thanh_nguyen_duy

Posts : 8
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  trinhthidantam on Sat Jul 02, 2011 1:57 pm

- Họ tên: Trình Thị Đan Tâm
- Mã SV: 35104352
- Ngày sinh:
- Quê quán:
- Lớp: CNTT Q5
- Điện thoại:
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
trinhthidantam

Posts : 37
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  trinhthidantam on Sat Jul 02, 2011 2:02 pm

- Họ tên:cao thi xuan huong
- Mã SV: 35104323
- Ngày sinh:18-09-1987
- Địa chỉ CQ:
- Quê quán:
- Telephone:0986921544
- Email:huong0387@yahoo.com
- URL:
avatar
trinhthidantam

Posts : 37
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  xuanduong on Sat Jul 02, 2011 2:07 pm

- Họ tên: Bùi Xuân Dương
- Mã SV:
- Ngày sinh:
- Địa chỉ CQ:NXBGD
- Quê quán:
- Telephone:0913938323
- Email:xuaduongsc@yahoo.com
- URL:xuanduongsc.wordpress.com

xuanduong

Posts : 12
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  vinhhien on Sat Jul 02, 2011 2:31 pm

- Họ tên: Trần Thị Vinh Hiển
- Mã SV: 35104318
- Ngày sinh: 27.10.1986
- Quê quán: Long An
- Lớp: tin
- Điện thoại: 01224724536
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]

vinhhien

Posts : 14
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  NguyenPhiHung on Sat Jul 02, 2011 3:04 pm

Họ tên:Nguyen Phi Hung
- Mã SV:
- Ngày sinh:16/02/1973
- Địa chỉ CQ:137/19/4
- Quê quán:Long An
- Telephone:0908081046
- Email:Tmlevan86@gmail.com

NguyenPhiHung

Posts : 10
Join date : 2011-06-19

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  phamduythanh on Sat Jul 02, 2011 3:06 pm

- Họ tên: Phạm Duy Thanh
- Mã SV:
- Ngày sinh: 28/04/1987
- Quê quán:
- Lớp: CNTTQ5
- Điện thoại: 01225912209
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL:

phamduythanh

Posts : 17
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  PhamHuuBinh on Sat Jul 02, 2011 3:19 pm

- Họ tên: Phạm Hữu Bình
- Mã SV: 35104304
- Ngày sinh: 14/12/1972
- Địa chỉ CQ: 66 đường 1 - P.Bình Thuận - Q7
- Quê quán: Nam Định
- Telephone: 0919.877.599
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]

PhamHuuBinh

Posts : 44
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  đoàn thị kim lệ thi on Sat Jul 02, 2011 3:20 pm

- Họ tên:Đoàn Thị Kim Lệ Thi
- Mã SV:
- Ngày sinh:19.05.1982
- Địa chỉ CQ:
- Quê quán:An Giang
- Telephone:0976469615
- Email:lethi195@yahoo.com
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ.

đoàn thị kim lệ thi

Posts : 12
Join date : 2011-06-25

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  PhamHuuBinh on Sat Jul 02, 2011 3:20 pm

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Lắm
- Mã SV:
- Ngày sinh: 18/09/1978
- Quê quán: Thái Bình
- Lớp: CNTTQ5
- Điện thoại: 0913151709
- Cơ quan công tác: TTGDTXQPN
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL:

PhamHuuBinh

Posts : 44
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  ngo thi thuong on Sat Jul 02, 2011 3:23 pm

- Họ tên:Ngô Thị Thương
- Mã SV:
- Ngày sinh:1983
- Địa chỉ CQ:
- Quê quán:Hải Dương
- Telephone:0984622981
- Email:
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ.

Admin
Admin

Posts: 54
Join date: 2011-06-17ngo thi thuong

Posts : 7
Join date : 2011-07-02

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  caothixuanhuong on Sat Jul 02, 2011 3:33 pm

Họ tên: TRAN ANH TAI
- Mã SV:35104354
- Ngày sinh:09/04/1982
- Quê quán:TG
- Lớp:CNTTQ5
- Điện thoại:0908351241
- Cơ quan công tác:TRUONG THCS KIEN THIET
- Địa chỉ:
- Email:TAITRANANH@YAHOO.COM
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]

caothixuanhuong

Posts : 10
Join date : 2011-06-18

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  tranthikieutrang on Sat Jul 02, 2011 4:16 pm

Họ tên: Trần Thị Kiều Trang
- Mã SV:
- Ngày sinh:1/1/1975
- Quê quán:
- Lớp:
- Điện thoại: 0903353168
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL:

tranthikieutrang

Posts : 11
Join date : 2011-06-25

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  lebangphong on Sat Jul 02, 2011 5:04 pm

- Họ tên: LÊ BẰNG PHONG
- Mã SV:
- Ngày sinh: 2/5/1984.
- Quê quán: VĨNH LONG
- Lớp: CNTTQ5
- Điện thoại: 01214452468 - 0943556640
- Cơ quan công tác:
- Địa chỉ: 245 VĨNH VIỄN F4 Q10
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL: [You must be registered and logged in to see this link.]

lebangphong

Posts : 10
Join date : 2011-06-19

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  ln.khanh on Sat Jul 02, 2011 5:59 pm

- Họ tên: Lê Nam Khánh
- Mã SV:
- Ngày sinh: 21.11.1987
- Địa chỉ CQ:
- Quê quán:
- Telephone:
- Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
- URL

ln.khanh

Posts : 10
Join date : 2011-06-19

View user profile

Back to top Go down

Re: ĐIỂM DANH LỚP CHIỀU NGÀY 02/07/2011

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum